Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer organisasjoner til dialogmøte om UNGASS2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

19.-21. april holdes FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika i New York. Dette er et viktig møte for veien videre i internasjonal narkotikapolitikk. Under UNGASS2016 skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal forhandles om en ny handlingsplan.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert brukerorganisasjoner og andre relevante organisasjoner for å få innspill til Norges posisjoner i disse forhandlingen. Norges ambassadør til Østerrike,

Bente Angell-Hansen, vil også være tilstede for å orientere om prosessen.

Les invitasjonen og hele programmet.

Sted: Thon Hotel Conference, Universitetsgaten 26

Tid: Tirsdag 1. mars, kl. 10.00-11.45

Pressen er velkommen til å delta.