Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserer regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn

Sted: Oslo