Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter brukerorganisasjonene på rusfeltet

Sted: Oslo