Priv til red

Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar nytt akuttbygg på OUS

Onsdag 26. februar opnar Bent Høie nytt og moderne akuttbygg på Oslo Universitetssykehus.

Onsdag 26. februar opnar Bent Høie nytt og moderne akuttbygg på Oslo Universitetssykehus.

Program:
Oslo universitetssykehus, ambulanseinngangen (bygg 17).
Adresse: Kirkeveien 166

Kl 11.55 Ambulanseinngangen: Velkomen ved Bjørn Erikstein, administrerande direktør ved OUS.

Kl 12.00 Opning v/ Helse‐ og omsorgsminister Bent Høie.

KL 12.15 Presentasjon av verksemda i det nye akuttbygget; akuttmottak, traumatologi, intensiv.

Kvart år tek akuttmottaket på Oslo universitetssykehus imot store mengder alvorleg skadde pasientar frå Oslo og frå heile Aust- og Sørlandet. Eit nytt, dobbelt så stort og moderne akuttbygg, der kortare transportveg skal sikre betre pasientflyt, vil bidra til ein viktig auke i mottakskapasiteten i Oslo og på Austlandet.

Pressa er velkomen til å delta. Statsråden er tilgjengeleg for kommentarar.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen