Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer helsebudsjettet 2021

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressetreff hvor han presenterer og kan kommentere helsebudsjettet for 2021.

 

Nett-tv Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer helsebudsjettet 2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Tid: Onsdag 7. oktober kl. 13.30. (Husk pressekort og gyldig legitimasjon.)

Pressetreffet vil bli streamet. Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten "PK helsebudsjett" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 12.00 onsdag 7. oktober. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern