Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer nasjonal hjernehelsestrategi

Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. Mange blir berørt, enten som pasient eller pårørende og konsekvensene av sykdommene er ofte store. For første gang er det laget en nasjonal strategi for hjernehelse. Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer strategien på Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet tirsdag 12. desember, kl. 10.30.

Leder av Hjernerådet Henrik Peersen kommenterer strategien. Professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved OUS, Hanne Flinstad Harbo, snakker om viktigheten av forskning på hjernesykdommer for å finne årsaker til sykdom, effektiv behandling og for å bremse/kurere sykdom. Leder for avdeling for nevrohabilitering ved OUS, Nils Olav Aanonsen, forteller om deres arbeid med tverrfaglig ambulant team for utviklingshemmede.  

Tidspunkt: Tirsdag 12. desember, kl. 10.30

Sted: Runde auditorium, Domus Medica, OUS, Rikshospitalet.
Adresse er Sognsvannsveien 9.

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervjuer. 

Lanseringen strømmes direkte på nett

Til toppen