Priv. til red.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie til Tromsø og Bodø

Tirsdag 10.12. besøker statsråden Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og Helse Nord RHF i Bodø. Han vil også møte ansatte og brukere ved Jobbhuset i Bodø

Program:

Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Adresse: Sykehusvegen 38
10.05 – 10.15: Grunnsteinsnedleggelse til nytt pasienthotell ved UNN. Hotellet blir det største pasienthotellet i Norge når det står ferdig i 2015. Pasienthotellet vil gi økt overnattingskapasitet for tilreisende pasienter som får dagbehandling ved sykehuset.

10.15 – 10.20: Tid til presse.

10.25 – 11.15: Åpne den første diagnostiske enheten i Norge. Diagnostisk enhet er en satsing på den alvorlig syke pasienten. Målet er raskere utredning og færre innleggelser.

11.15 – 11.25: Tid til presse

11.30 – 12.10: Møte med de tillitsvalgte ved UNN.

12.10 – 13.00: Møte med ledelsen ved UNN.

Møtene med ledelsen og møtet med de tillitsvalgte er lukket for pressen.

 

Bodø

Jobbhuset, Nordlandssykehuset. Adresse: Kløveråsveien 1, underetasjen i H-føyen på Nordlandssykehuset avd. psykiatri se http://jobbhuset.net/hvor.html for detaljert veibeskrivelse.

15.00 – 15.35: Statsråden møter pasienter og ansatte ved Jobbhuset. Jobbhuset er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, NAV og Bodø industri. En unik arbeidsplass som øker pasientenes livskvalitet, motvirker passivitet og for tidlig uførestønad.

15.35 – 15.45: Tid til presse.

 

Helse Nord RHF. Adresse: Sjøgata 10, Bodø.

15.50 – 16.40: Møte med ansatte og ledelse i RHF for å diskutere sykehuspolitikken framover. Statsråden holder innlegg. Møtet er åpent for pressen, og det blir anledning til korte spørsmål i etterkant av møtet.

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen