Helse- og omsorgsminister Høie på Verdens helseforsamling

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Bent Høie deltok denne uka på WHOs årlige helseforsamling i Genève. Sterkere innsats mot luftforurensning, arbeid mot tobakk og forslaget om standardiserte tobakkspakninger, kampen mot antibiotikaresistens, og ikke minst hvordan WHO skal forbedre organisering av innsats i kommende kriser etter ebola-epidemien, var viktige tema for statsråden under helseforsamlingen.

- WHO har et klart mandat og et tydelig ansvar for å lede arbeidet i helsekriser. Innsatsen mot ebolaepidemien kom for sent i gang. Det er derfor viktig at WHO nå gjør det som skal til for å sikre bedre innsats for fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Internasjonalt helseministermøte om antibiotikaresistens
Helse- og omsorgsminister Bent Høie hadde møte med andre 11 helseministre om antibiotikaresistens, blant annet viseminister fra Brasil, Dr. Jarbas Barbosa, helseminister fra USA, Sylvia Mathews Burwell, Kinas helsemin Madam Li Bin, Sveirges helseminister, Gabriel Wikström, helseminister fra Sør-Afrika, Aaron Motsoaledi og den tyske helseministeren Herman Gröhe. Foto: regeringen.se

Sterkere innsats mot luftforurensning var også tema under helseforsamlingen, der Norge leder arbeidet for en ny resolusjon om luftforurensning.

- Hvert år dør sju millioner mennesker som følge av luftforurensning, Det er viktig at vi nå samles om økt innsats for å bedre luften, ikke minst i de store byene. Luftforurensning er et helseproblem, som også har en kobling til klimaendringer, sier Høie.

Kampen mot antibiotikaresistens var tema i helseministerens innlegg under helseforsamlingen, og ble også trukket frem i talene til WHOs generaldirektør Chan og gjestetaler Angela Merkel.

- Vi er avhengige av internasjonal innsats og samarbeid på tvers av sektorer for å lykkes i kampen mot antibiotikaresistens. Tusener dør årlig som følge av slik resistens, og om vi ikke lykkes, kan moderne medisin slik vi kjenner den stå i fare for å settes tiår tilbake, sier Høie.

Høye deltok også på en ministerfrokost om antibiotikaresistens, og undertegnet sammen med 11 andre helseministre en erklæring om å bidra til å fremme global innsats på området, herunder bidra til at temaet tas opp i FNs generalforsamling.

- Helseministre kan ikke dra lasset alene hvis vi skal sikre tilgangen til effektive antibiotika i framtiden. Tverrsektoriell innsats må til, og da trengs det forankring hos statsledere og regjeringer. Å løfte temaet inn i FNs hovedforsamling kan bidra til dette.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om standardiserte tobakkspakninger. Dette var et hovedtema i Høies bilaterale møte med Frankrikes helseminister Marisol Touraine. Frankrikes Nasjonalforsamling er i ferd med å vedta en tilsvarende lovendring, og vil dermed følge i fotsporene til land som Australia, Storbritannia, Irland og New Zealand.

- Vi er nå flere land som jobber med å begrense tobakksindustriens mulighet til å reklamere på tobakkspakningene. Standardiserte pakninger vil være et viktig middel for å hindre unge i å begynne med tobakk.

Vi opplever felles utfordringer, og det å dele nasjonale erfaringer er et godt virkemiddel for å lykkes på hjemmebane.