Helse- og omsorgsministeren åpnet nasjonal demenskampanje

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet i dag andre del av den nasjonale demenskampanjen i forbindelse med at Demensdagene arrangeres i Oslo. Et hovedmål med kampanjen er å bidra til mer åpenhet og kunnskap om demens.

– Min oppfordring til alle er å våge å snakke om demens. Økt åpenhet gjør det lettere å leve med demens, både for brukere og deres pårørende. Min andre oppfordring er å oppsøke fastlegen ved mistanke om demens. Tidlig utredning og diagnostisering er viktig for å gi riktig hjelp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Arnfinn Eek, Bent Høie og Berit Kvalvaag Grønnestad.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med Arnfinn Eek, Daglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og Berit Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet. (Helse- og omsorgsdepartementet)

I dag har over 70 000 mennesker demens. Antallet vil bli mer enn fordoblet i løpet av 35 år. Nyere forskning viser også at om lag 40 prosent av eldre over 70 år som mottar hjemmetjenester har demens, mens kun 2 av 10 av disse har en kjent diagnose.

–I regjeringserklæringen har vi derfor et mål om å styrke satsingen på tilbudet til personer med demens. Sammen med økt kompetanse, etablering av påørendeskoler og tilpassede dagtilbud, skal kampanjen bidra til å gi et løft for demensomsorgen, sier Høie.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter