Helse- og omsorgsministeren mottar rapport om samfunnsøkonomiske konsekvenser ved nedleggelse av ett sykehus på Nordmøre

Sted: