Vis hele kalenderen

04.11.2013

  • Helse- og omsorgsministeren på OUS

    Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

    Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Radiumhospitalet, der har får høre hvordan de har kuttet ventetiden på utredning av brystkreft med 90 prosent.

    Oslo universitetssykehus har nå endret utredningsforløpet slik at ventetiden reduseres med 90 prosent, og ofte til under 48 timer, gjennom prosjektet Hvis pasienten fikk bestemme.

    Sted: Forskningsbygget, Radiumhospitalet