Vis hele kalenderen

08.11.2013

  • Helse- og omsorgsministeren presenterer forslag til endring av helse- og omsorgsbudsjettet for 2014

    Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

    I samband med framlegginga av Prop. 1 S (2013–2014) Tillegg 1, presenterer statsråd Bent Høie regjeringa sine viktigaste forslag til endring av helse- og omsorgsbudsjettet for 2014. Det skjer i Bergen og Stavanger.

    I samband med framlegginga av Prop. 1 S (2013–2014) Tillegg 1, presenterer statsråd Bent Høie regjeringa sine viktigaste forslag til endring av helse- og omsorgsbudsjettet for 2014. Det skjer i Bergen og Stavanger.

    Les meir i pressemeldinga.

Til toppen