Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Bergen og Askøy fredag 10. september

Ved Haukeland universitetssykehus møter statsråden engasjerte fagfolk som forteller om utviklingen innen forskning og behandling fra den første pasienten med covid-19 ble innlagt og frem til i dag. Andre temaer denne fredagen er blant annet hvordan Haukeland jobber med å tilby flere sykehustjenester hjemme hos pasientene, hvordan Askøy kommune jobber i den nye felles enheten for rus og psykisk helse, og besøk på et vaksinesenter i Bergen.

Kl. 09.30--11.30: Haukeland universitetssykehus

Kl 09.30 – 10.30:

Helhetlige forløp for barn og unge innen rus, somatikk og psykisk helse: Behovet for å styrke sammenheng og koordinering er tydelig etterspurt av brukere av tjenestene. Vi hører om erfaringene fra Ungdomsrådet, og om nysatsningen Glasblokkene for å bedre tilbudet. Omvisning på Energisenteret for Barn og Unge som er en del av satsningen.

«Det utadvendte sykehus» er et av målene i Nasjonal sykehusplan. Gjennom helsefelleskap jobber Haukeland sykehus sammen med kommunen for å utvikle tjenester for barn og unge. Statsråden får møte en bruker, en 2.5 år gammel gutt og familien hans, for å høre hva det betyr for dem å kunne få avansert behandling hjemme fremfor å måtte reise på sykehuset.

Kl 10.30 – 11.30:

Pandemihåndteringen ved Haukeland universitetssykehus – statsråden får høre om fagutviklingen fra første pasient til i dag. Fra forskning på covid-pasienter og senfølger, til mikrobiologen på Haukeland som snart passerer 1 million covid-analyser, til mottak av pasienter, behandling av covid-pasienter på medisinsk avdeling og på intensivavdeling. Inkludert prosjekt mobilt intensiv-rigg i gymsalen.

Adresse: Energisenteret for barn og unge, Haukelandsbakken 15, Haukeland sykehus.

Kl 12.00-13.00: Besøk hos Origo – livsmestring, psykisk helse og rus på Askøy

Presentasjon og omvisning, treffe ledelse og helsepersonell, se på tilbudene som finnes og høre om brukernes erfaringer gjennom erfaringskonsulent. Det blir også en presentasjon av FACT sitt arbeid og det nye FACT Ung som etableres på Askøy.

Adresse: Kleppevegen 21D, Kleppestø

Kl. 14.00-14.30: Besøke Sentralbadet vaksinesenter. Statsråden får høre om planleggingen, gjennomføringen og status for vaksineringen. Det blir omvisning og dialog med flere medarbeidere med ulik fagkompetanse.

Adresse: Teatergaten 37, 5010 Bergen

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervju.

Grunnet smittevernhensyn ber vi om påmelding fra pressen med antall og navn på deltakere.

Påmelding til kommunikasjonsrådgiver Helene Hoddevik Mørk: hhm@hod.dep.no senest innen fredag kl 09.00.