Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sunnfjord, Volda og Ålesund

Et første møte med Eldreombudet siden oppstart, besøk på teststasjon, sykehusutvikling og psykisk helse er blant temaene når helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sunnfjord, Volda og Ålesund 19. og 20. august.

Program 19. august

 Kl. 10.15-11.00: Sunnfjord vaksinesenter

Bent Høie får en orientering om koronavaksineringen i Sunnfjord kommune. Han møter ansatte og frivillige ved vaksinesenteret.

Adresse: Førdehuset, hall 2.

Kl. 17.00-18.00: Offisiell åpning av BUA Sunnfjord

Statsråden skal åpne BUA utstyrssentral. På BUA kan barn og unge kan låne gratis utstyr til sport og friluftsliv. Målet med utstyrsordningen er å gi flere barn og unge mulighet til å være fysisk aktive og teste ut ulike aktiviteter, uten å måtte kjøpe utstyret selv. Det blir kulturelt innslag av dansegruppa Perspektiv og aktiviteter i nærområdet etterpå.

Adresse: BUA sine lokaler, Prestebøen 8

Program 20. august

Kl. 08.30-10.00: Møte med Helse Møre og Romsdal og ledelsen ved Volda sykehus

Tema er: Fødetilbudet i Møre og Romsdal. Utvikling av Volda sykehus, inkludert planlegging og gjennomføring av påbygg på sykehuset. Volda sykehus er i landstoppen på pasienttilfredshet.

Omvisning: etablering av ny dagkirurgisk eining. Hvordan sikrer og forbedrer Volda sykehus logistikken på operasjonsstuen?

Adresse: Volda sykehus, oppmøte ved inngangen

Kl. 10.30-11.00: Smittesporing og besøk på teststasjon

Smittesporerne og testerne har hatt flere travle dager i 2021. På teststasjonen vil Marte Vaage Øye (kommuneoverlege i Ørsta) orientere om stasjonen og vil særskilt orientere om håndteringen av det siste store utbruddet som var nå i sommer. Omvisning for å se hvordan teststasjonen er rigget.

Adresse: Teststasjonen er administrativt lagt til Volda kommune, men ligger geografisk i Ørsta kommune. Langemyra 3.

13.00-14.00: Statsrådens første møte med Eldreombudet siden oppstart i april

Med en aldrende befolkning og færre hender per eldre person, er samfunnet og tjenestene i endring slik at vi kan klare oss mer hjemme. Hvordan kan kommunene legge mer til rette ved hjelp av teknologi, aktivitet, tilgjengelig og forebygging av ensomhet som noen områder. Vi får besøke Arnstein og kona som klarer seg hjemme, og hører hva de tenker om å bo hjemme, hvilke tjenester de har behov for, hva som fungerer godt, og hva som fungerer mindre godt.

Adresse: Adressen til Arnstein Hansen er Øvre Tuevegen 13, 6010 Ålesund

Kl. 14.30-15.30: Presentasjon av utviklingsplaner for Ålesund sykehus

Statsråden møter ledelsen ved sykehuset og får en presentasjon av utviklingsplaner. Omvisning intensiv: Intensivkapasitet og lokalene ved Ålesund sykehus. Hvilke erfaringer har de gjort seg med pandemihåndtering.

Adresse: Ålesund sykehus, oppmøte ved inngangen

Kl. 16.00-16.30: Besøke Kirkens Bymisjon
Besøke Kirkens Bymisjon sin kafé for å forebygge ensomhet. Kafeen har vært åpen i hele koronaperioden og vært en kjærkommen møteplass for ensomme også under koronapandemien. Statsråden får møte fire gjester som bruker kafeen.

Adresse: Parkgata 9, 6003 Ålesund

Kl. 17.00-18.00: Statsråden er på stand i Ålesund sentrum

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervju.

Av smittevernhensyn må omfanget av deltakelse på hvert besøk i Volda og Ålesund vurderes. Vi ber derfor om at presse som ønsker å delta på et eller flere av besøkene, tar kontakt og melder seg på. Vi ber om at det oppgis antall, og at hvert medium holder seg til et lavt antall.

Påmeldingsfrist: Torsdag 19. august kl 14.

Påmelding gjøres til Helene Hoddevik Mørk, kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet: hhm@hod.dep.no