Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Tromsø

Sted: Tromsø

Se presseinvitasjon for ytterligere detaljer