Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren besøker Diakonhjemmet

Sted: Oslo