Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren besøker Helse Nord-Trøndelag HF

Sted: Levanger