Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren besøker Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress

Sted: