Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren besøker OUS Ullevål Kvinneklinikken

Sted: Oslo