Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Barne- og familieministeren og helse- og omsorgsministeren besøker Stilasbyggerne

Sted: Akershus Universitetssykehus