Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren besøker Sunnaas sykehus og Sunnaas rehabilitation cluster

Sted: Nesodden

Ytterlige informasjon om besøket ser du i presseinvitasjonen.