Helse- og omsorgsministeren besøker Trøndelag

Sted: Trøndelag

Psykisk helse og fastlegeordningen er to av temaene på helse- og omsorgsministerens første reise. Ingvild Kjerkol skal besøke DPS Stjørdal og MEST skolehelsetjeneste på Charlottenlund videregående skole. Hun skal også møte Fastlegeordningen 2.0-Trønderopprøret og få en omvisning på St. Olavs nye sikkerhetsbygg på Lade.

Kl. 09.30–10.30: DPS Stjørdal

Regjeringen vil lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse med en særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre. DPS Stjørdal er et distriktspsykiatrisk senter som består av poliklinikk, sengepost og ambulant virksomhet. De utfører utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. Statsråden får en orientering om tilbudet. Møtet er åpent for pressen.

Adresse: Remyrvegen 37, 7500 Stjørdal

Kl. 11.15-12.15: Charlottenlund videregående skole

Lavterskel psykisk helsehjelp for unge er et satsingsområde for regjeringen. Charlottenlund tilbyr programmet MEST - mestring av hverdagsutfordringer som søvn, stressmestring, tankemestring, selvledelse og selvfølelse. Møte med skoleledelsen, elever, helsesykepleiere og Trondheim kommune. Møtet og omvisning på skolen er åpent for pressen.

Adresse: Yrkesskolevegen 16, 7058 Jakobsli

Kl. 13.35: Møte med Fastlegeordningen 2.0-Trønderopprøret

Fastlegeordningen har i lengre tid hatt voksende utfordringer. Flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger og arbeidspresset beskrives som stort. Ingvild Kjerkol skal møte fastlegerepresentanter fra Fastlegeordningen 2.0 -Trønderopprøret for å høres deres innspill om utfordringer og løsninger for fastlegeordningen. Selve møtet er lukket for pressen, men statsråden er tilgjengelig for kommentarer i etterkant kl. 13.35.   

Adresse: Midtbyen legesenter, Nordre Gate 6

Kl. 14.00-15.00: St. Olav - nytt sikkerhetsbygg på Lade

27. oktober var det offisiell åpning av St. Olavs nye sikkerhetsbygg på Lade. Her skal de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern få et tilbud. Den nye sikkerhetsavdelingen vil få 21 pasientplasser. 16 av disse er for pasienter med alvorlig psykisk sykdom. I tillegg er det fem nasjonale plasser for pasienter som er dømt til tvungen omsorg. Statsråden får en omvisning i bygget og en orientering om tilbudet. Presse som ønsker å være med på dette besøket bes melde fra til kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olav, e-post: marit.kvikne@stolav.no

Adresse: Østmarkveien 35

Kontakt : Helse- og omsorgsdepartementet, pressetelefonen: 948 49 749

Pressen er velkommen til å delta, og statsråden er tilgjengelig for intervju.