Helse- og omsorgsministeren deltar i første møte for Helsepersonellkommisjonen

Sted: Oslo