Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar i første møte for Helsepersonellkommisjonen

Sted: Oslo