Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar på første møte i utvalg som skal gjennomgå varselordningen i helse- og omsorgstjenesten

Sted: Oslo