Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar på digital høynivåkonferanse om helsedata

Sted: Oslo