Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar på møte med de regionale helseforetakene og de felleseide helseforetakene

Sted: Oslo