Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar på verdens helseforsamling

Sted: Genève