Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder foretaksmøte for de regionale helseforetakene om årlig melding og årsregnskap

Sted: Oslo