Helse- og omsorgsministeren holder foretaksmøte for de regionale helseforetakene

Sted: