Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder foretaksmøte for Norsk Helsenett SF

Sted: Oslo