Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innlegg på styreseminar for de regionale helseforetakene

Sted: Oslo