Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innlegg på digitalt styreseminar for Helse Sør-Øst RHF

Sted: Oslo