Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innlegg på tilsynsledermøtet. Arr: Statens helsetilsyn

Sted: Oslo