Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innspillsmøte om nasjonal strategi for persontilpasset medisin

Sted: Oslo