Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innspillsmøte til opptrappingsplan psykisk helse for bruker- og pårørendeorganisasjonene

Sted: Oslo