Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder innspillsmøte til regjeringens opptrappingsplan om psykisk helse for barn og unge

Sted: Oslo