Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder konsultasjonsmøte med KS på e-helseområdet

Sted: Oslo