Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder nasjonalt innspillsmøte. Tema: bo trygt hjemme

Sted: Oslo