Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren holder tertialoppfølgingsmøte for de regionale helseforetakene

Sted: Oslo