Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren, landbruks- og matministeren og klima- og miljøministeren deltar på regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene og KS

Adresse: Rosenkrantz gate 7 , 0159 Oslo

Sted: Håndverkeren

Tema for konferansens to sesjoner er sosial ulikhet og mobilitet, og næringspolitikk, grønt skifte og regional utvikling.