Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren markerer start TINEstafetten

Sted: Oslo