Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter byrådene Sunniva Holmås Eidsvoll og Robert Steen

Sted: Oslo

Tema: fødetilbudet i Oslo