Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse-og omsorgsministeren møter de regionale helseforetakene. Tema: nye metoder

Sted: Oslo