Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter Helse Midt-Norge RHF

Sted: Oslo