Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter Helse Nord RHF

Sted: Oslo