Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter Helse Sør-Øst RHF

Sted: Oslo