Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter i Nordisk Ministerråd

Sted: Stavanger