Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter Luftambulansetjenesten HF og Helse Midt-Norge RHF. Tema: organisering av luftambulansetjenesten

Sted: Oslo