Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter med Sivilt samfunn. Tema: Rusfeltet

Sted: Oslo