Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren møter næringslivsgruppa

Sted: Oslo

I møtet vil statsråden ha dialog med matvarebransjen om tiltak det er skrevet om i folkehelsemeldinga og som kan være av betydning for arbeidet i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Helsedirektoratet vil gi en status for arbeidet i intensjonsavtalen og orientere om prosessen med revidering av de norske kostrådene. I tillegg står intensjonsavtalens utmerkelser på agendaen. Næringslivsgruppa består av aktører fra matvarebransjen.